بسوی نور (قسمت سی و سوم): مصادیق شرک در قرآن: خواندن و مدد از غیرالله

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت سی و سوم از گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی آیات پیرامون موضوع خواندن و مدد از غیرالله در قرآن کریم می پردازد. در این برنامه با استناد به آیات قرآن مشخص می گردد که خواندن، دعاکردن، صدا زدن، حاجت خواستن و مدد از غیرالله جزو مصادیق عینی شرک نسبت به الله است که خارج کننده انسان از دایرۀ توحید و اسلام و عمل به فرایض دینی است:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

مدت برنامه: 42 دقیقه

حجم فایل: 18 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت چهارم): اسامی که ما و آبا و اجدادمان ساختیم؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت چهارم از گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی متن مقدس کلمه وحی قرآن کریم می پردازیم تا ببینیم آیا مجوزی برای تکریم “اسامی خودساخته” و “از آبا و اجداد به ارث رسیده” توسط قرآن کریم صادر شده است یا خیر؟

 برای دانلود پادکست (فایل صوتی) این قسمت فقط از اینجا اقدام کنید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 18 دقیقه

حجم فایل: 9 مگابایت

والسلام