درسهایی از تورات (آیات 1 تا 5 فصل اول صحیفه پیدایش)

بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت اول از درس هایی از تورات به بررسی تطبیقی آیات 1 الی 5 فصل اول از صحیفه پیدایش می پردازیم و با تطبیق پیام آن با آیات تورات، انجیل و قرآن کریم زوایای جدیدی از کلام الهی را مورد مطالعه و تفحص قرار می دهیم.

برای دانلود مستقیم فایل صوتی می توانید بر روی این لینک راست کلیک کرده و آنرا ضبط نمایید.

مدت گفتگو: 35 دقیقه

 

بسوی نور (فصل جدید، قسمت 2): آیا شریعت خاتم دین اسلام را کامل کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا با نزول قرآن بر محمد دین اسلام کامل شد؟ یا دین اسلام قبل از قرآن نیز کامل بوده است؟ در قسمت دوم از فصل جدید بسوی نور با استناد به آیات قرآن مبین به بررسی این موضوع می پردازیم:

برای دانلود مستقیم فایل صوتی گفتگو بر روی این فایل راست کلیک کرده و گزینه save link as را بزنید.

مدت برنامه: 13 دقیقه

حجم فایل: 6.5 مگابایت

والسلام

بسوی نور (فصل جدید، قسمت 1): تعریف اسلام در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن چگونه اسلام را تعریف نموده است؟ آیا محمد آورنده دین اسلام است؟ آیا قرآن کتاب اسلام است یا آخرین کتاب دین اسلام می باشد؟ در قسمت اول از فصل جدید مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی تعریف اسلام در آیات قرآن می پردازیم.

برای دانلود مستقیم فایل صوتی گفتگو بر روی این فایل راست کلیک کرده و گزینه save link as را بزنید.

مدت برنامه: 20 دقیقه

حجم فایل: 9 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت سی و سوم): مصادیق شرک در قرآن: خواندن و مدد از غیرالله

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت سی و سوم از گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی آیات پیرامون موضوع خواندن و مدد از غیرالله در قرآن کریم می پردازد. در این برنامه با استناد به آیات قرآن مشخص می گردد که خواندن، دعاکردن، صدا زدن، حاجت خواستن و مدد از غیرالله جزو مصادیق عینی شرک نسبت به الله است که خارج کننده انسان از دایرۀ توحید و اسلام و عمل به فرایض دینی است:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

مدت برنامه: 42 دقیقه

حجم فایل: 18 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت سی و دوم): مصلوب شدن و رستاخیز مسیح در آیات قرآن و انجیل

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت سی و دوم گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی مصلوب شدن، رستاخیز و صعود مسیح عیسی بن مریم در آیات قرآن و انجیل و کتب من قبل می پردازد:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 32 دقیقه

حجم فایل: 14 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت سی و یکم): جنگ و قتال در آیات قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت سی و یکم گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی موضوع جنگ و قتال در آیات قرآن کریم می پردازد :

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 23 دقیقه

حجم فایل: 10 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت سی ام): محکمات، متشابهات، تاویل و آیۀ هفتم سورۀ آل عمران

 بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت سی ام از گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی آیه هفتم سوره آل عمران می پردازد و در گفتگویی مبسوط، محکمات، متشابهات و مساله تاویل آیات را با استناد به آیات قرآن کریم بازخوانی و تشریح می نماید:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 23 دقیقه

حجم فایل: 11 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و نهم): مجازات “سارق” در قرآن، انجیل و تورات

 بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت بیست و نهم از گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی ادعای اهل سنت و تشیع پیرامون مجازات سارق در آیات قرآن کریم پرداخته است. خواهیم دید آنچکه شیعه و سنی از آن بعنوان مجوز “قطع کردن دست سارق” یاد میکنند، تحریفاتی است که از بطن احادیث شرک آمیز ایشان ریشه دوانده است که هم با آیات قرآن کریم و هم آیات کتب وحی من قبل در تناقض است:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 14 دقیقه

حجم فایل: 7 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و هشتم): نشوز همسر، واضربوهن وتحریفی دیگر

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت بیست و هشتم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی موضوع ناسازگاری و نشوز زن و شوهر در آیات قرآن کریم می پردازد. خواهیم دید آنچکه فرقه های تسنن و تشیع از آن بعنوان مجوز “کتک زدن” زن ناسازگار یاد میکنند، تحریفاتی است که از بطن احادیث شرک آمیز آنان انتشار داده شده است که لاجرم باطل و کلا متناقض با آیات قرآن کریم می باشد:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 23 دقیقه

حجم فایل: 10 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و هفتم): اولی الامر در قرآن، انجیل و تورات

بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت بیست و هفتم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی عبارت “اولی الامر” و نقش آن در تابلوی آیات مبین وحی می پردازیم. خواهیم دید که چگونه استناد به آیات قرآن کریم همگام با بررسی تطبیقی آیات کتب وحی من قبل، دیدگاههای التقاطی فرقه های مذهبی (تشیع، تسنن و …) را پیرامون عبارت “اولی الامر”، افشا و سپس برای همیشه باطل میگرداند:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 36 دقیقه

حجم فایل: 17 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و ششم): وقتی تحریف آیات وحی “حجاب” می آفریند!؟

بسم الله الرحمن الرحیم

حجاب!…حجاب!..حجاب!.. واژه ای که نه تنها هرگز در آیات قرآن کریم در اشاره به روسری، چادر، مقنعه، برقع، روبنده و هر گونه پوشش دیگری که بکار پوشاندن موهای سر خانمها میرود، ظاهر نگردیده! بلکه، هیچ یک از کتب وحی پیش از قرآن کریم نیز حکمی پیرامون “لزوم رعایت حجاب” را صادر نگردانیده اند! لذا نیک است سوال کنیم که چطور و بر اساس کدامین آیات قرآن کریم، فرقه های تشیع و تسنن بحث عریض و طویلی بنام “حجاب” را اختراع و ابداع نموده اند؟؟ در قسمت بیست و ششم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی آیات قرآن کریم پیرامون این مهم می پردازیم:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 21 دقیقه

حجم فایل: 9 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و پنجم): ایمان به تورات و انجیل و حفاظت از متن مقدس وحی

بسم الله الرحمن الرحیم

چرا تشیع و تسنن و همچنین جریانی موسوم به اهل القرآن (قرآنیون) مدعی نونوشته بودن و بی اعتباربودن کتب وحی پیش از قرآن کریم یعنی تورات، کتب انبیاء، زبور و چهار صحیفه انجیل هستند؟ آیا متن کتب مقدس وحی دستخوش تغییرات و دستکاریها شده اند؟؟ در قسمت بیست و پنجم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور با استناد به آیات قرآن کریم به بررسی موضوع حفاظت از متن کتب مقدس وحی می پردازیم:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 40 دقیقه

حجم فایل: 17 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و چهارم): دینامیزم شریعت در دین اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

برخی مدعی هستند که چون احکام و فتاوی و شریعت کتب مقدس (تورات تا انجیل) با احکام و شریعت قرآن کریم تطابق نظیر به نظیر ندارند، بالنتیجه کتب مقدس قبل از قرآن کریم در طول تاریخ دستخوش تحریفات و تغییرات گردیده اند! و دیگر فاقد اعتبار اند!! در قسمت بیست و چهارم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور با استناد به آیات قرآن کریم به بررسی این ادعا پرداخته ایم :

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا  دانلود نمایید

مدت برنامه: 34 دقیقه

حجم فایل: 14 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و سوم): توبه، رحمت الهی و تناقض حق الناس

 بسم الله الرحمن الرحیم

ای الله به حسب رحمت خود بر من رحم فرما، به حسب کثرت رحمت خویش گناهانم را محو ساز. من را از عصیانم به کلی شستشو ده و از گناهم من را طاهر فرما، زیرا که به معصیت خود اعتراف میکنم و گناهم همیشه در مد نظر من است (آیات 3 الی 5  باب 51 کتاب زبور داوود نبی، پادشاه اسرائیل). بدین سان قسمت بیست و سوم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به رهنمودهای قرآن کریم پیرامون “توبه” اختصاص داده شده است:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 30 دقیقه

حجم فایل: 12 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و دوم) : خبرگان، روحانیت و هشدارهای قرآن کریم

 بسم الله الرحمن الرحیم

آیا شریعت قرآن کریم بنیانگذار روحانیت بوده است؟ یا عده ای خودسرانه و خودخواسته خویشتن را بعنوان روحانی به مردم تحمیل کرده اند؟ چرا قرآن کریم “عالمان به متن مقدس” را به رسمیت می شناسد اما نسبت به خبرگان، روحانیت و ربانیت بگونه ای بی بدیل هشدار و مذمت صادر نموده است؟ در قسمت بیست و دوم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی رهنمودهای قرآن کریم پیرامون موضوع روحانیت می پردازیم:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 29 دقیقه

حجم فایل: 12 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیست و یکم): قرآن، قانون اساسی و حرام و حلال تراشی

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا قرآن همچون قانون اساسی است؟ یا مقایسه نمودن عمدی قرآن با قانون اساسی فتح بابی برای ایجاد دکان داری دینی است؟؟ در قسمت بیست و یکم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور با استشهاد از آیات قرآن کریم به بررسی موضوع حرام و حلال تراشی در جنب کلام مقدس الله و بررسی نمونه هایی از آن می پردازیم:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 27 دقیقه

حجم فایل: 12 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت بیستم): مسجدالاقصی، مسجدالاحرام و قبله

بسم الله الرحمن الرحیم

بحمدالله به وعده ای که در قسمت یازدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور داده بودیم عمل نمودیم و این پادکست را به بررسی آیات ابتدایی سوره اسراء و آیات 142 به بعد سوره بقره اختصاص داده ایم. در این گفتگو با استشهاد از آیات قرآن کریم و کتب من قبل به بررسیهایی پیرامون موضوعیت مسجدالاقصی، مسجدالحرام و مساله قبله می پردازیم:

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 38 دقیقه

حجم فایل: 16.5 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت نوزدهم): تلاوت، تزکیه، تعلیم و حکمت در سوره جمعه

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت نوزدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور با استناد به آیات متعدد قرآن کریم به تحلیل آیه دوم از سوره جمعه و بررسی القاهای انحرافی مذهبیون پیرامون آن می پردازد:

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 25 دقیقه

حجم فایل: 11 مگابایت

والسلام.

بسوی نور (قسمت هجدهم): مگر دوستی نزدیکانم ؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت هجدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور با بررسی تطبیقی آیات قرآن کریم به افشای تحریفاتی که مذهبیون پیرامون آیات 23 سوره شوری و 33 سوره احزاب ایجاد کرده اند می پردازد:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 32 دقیقه

حجم فایل: 14 مگابایت

والسلام.

بسوی نور (قسمت هفدهم): ذکر الله و پیامدهای اعراض از آن

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت هفدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی دستورات کلیدی آیات قرآن کریم پیرامون اهمیت “ذکرالله” و عواقب اعراض و روگردانی از آن می پردازد. آیا مذهبیون ما این آیات را گوش میگیرند یا مستکبرانه هنوز میخواهند پای ادعاهای خود اصرار ورزند؟؟

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 27 دقیقه

حجم فایل: 13 مگابایت

والسلام.

بسوی نور (قسمت شانزدهم): دین یا ادیان، کدام؟

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت شانزدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به این سوال پرداخته است که آیا “دین اسلام” دینی است که محمدنبی پیام آور آن می باشد یا رسولان قبل از محمدنبی نیز پیام آوران “دین اسلام” بوده اند؟!

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 21 دقیقه

حجم فایل: 10 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت پانزدهم): شان نزول؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت پانزدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به این موضوع می پردازد که “شان نزول” چیست و چگونه مورخین، محدثین و مفسرین مذاهب با ”شان نزول تراشی” اقدام به تحریف آیات مبین قرآن کریم در طول تاریخ نموده اند:

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید.

در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل.

مدت برنامه: 23 دقیقه

حجم فایل: 11 مگابایت

والسلام.

بسوی نور (قسمت چهاردهم): احادیث؟ و روایات؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت چهاردهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی آیات صریح قرآن کریم پیرامون قابل رجوع بودن “احادیث” و “روایات” از منظر قرآن می پردازیم. آیا قرآن کریم احادیث و روایات را به رسمیت شناخته است یا احادیث و روایات را در تقابل با کلام روح القدس بر میشمارد؟

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 32 دقیقه

حجم فایل: 15.7 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت سیزدهم): پیرامون اطیعو الله و اطیعو الرسول

بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت سیزدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور با نگاهی تطبیقی به آیات قرآن کریم به بررسی عبارت “اطیعوا الرسول” -که در آیات متعدد قرآن تکرار شده- می پردازیم. خواهیم دید که فهم عبارت “اطیعوا الرسول” در پرتو زنجیرۀ آیات قرآن چگونه به نفی بیکبارۀ “فرقه های مذهبی” منجر می گردد:

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 33 دقیقه

حجم فایل: 16 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت دوازدهم): محمدنبی پیامبر بود یا پیامگر؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت دوازدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی تابلوی تمام نمایی که آیات قرآن کریم  در سوره بقره از عملکرد پیامبر ترسیم نموده اند، می پردازد. خواهیم دید که تعریفی که آیات قرآن کریم از عملکرد پیامبر ارائه کرده است، صد و هشتاد درجه با برداشت مذهبیون و مشرکین از واژه “رسول” تفاوت دارد:

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 18 دقیقه

حجم فایل: 8.5 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت یازدهم): معراج، شق القمر و دیگر چه؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا داستانی بنام “به معراج رفتن محمدنبی” تطابقی با آیات قرآنی دارد؟ یا همان کسانی که با تحریف معنای آیات از مواضع آن برای محمدنبی معجزه ای بنام شق القمر را تراشیده اند، افسانه معراج را نیز طرح ریزی و سرهم نموده اند؟؟ در قسمت یازدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی این دو موضوع و دیگر داستانهای بافته شده ای چون داستان غارحرا، رمی جمرات و حجرالاسود می پردازیم، تا بر همگان مشخص شود که چگونه دوری کنندگان از متن مقدس قرآن کریم بسان آب خوردن فریب شیاطین را میخورند و به الله و کلام مقدس او اینچنین افتراهایی آشکار را نسبت می دهند:

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

حتما به گفتگوی مرتبط  (قسمت بیستم) با این برنامه از اینجا  گوش فرادهید

مدت برنامه: 28 دقیقه

حجم فایل: 13 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت دهم): سوال، سوال تراشی و کلام وحی

بسم الله الرحمن الرحیم

آن کدامین خلق و خوی است که با سوال تراشی اقدام به عرضه اندام نمودن در مقابل کلام مقدس وحی میکند؟؟ در قسمت دهم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا میتوان در محضر کلام مقدس وحی، روحیه ای سوال تراشانه را پیشه نمود یا خیر؟؟

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 

مدت برنامه: 31 دقیقه

حجم فایل: 13 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت نهم): تبیین یا تشریح؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت نهم از مجموعه پادکستهای(گفتگوهای صوتی) بسوی نور، به بررسی آیه 4 از سوره ابراهیم و آیه 64 از سوره نحل می پردازد. در این گفتگو خواهیم دید که چطور مشرکین با تحریف عمدی معنای عبارات “لیبین لهم” و “لتبین لهم”، تلاش میکنند تا محمدنبی را تفسیرکننده متن قرآن معرفی کنند و نه صرفا یک پیامبر!! این قسمت با بررسی تطبیقی آیات متعددی مساله “تبیین” را واکاوی می نماید تا متن مقدس قرآن کریم، فریبکاریهای تحریف کنندگان آیات را افشا گرداند:

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 32 دقیقه

حجم فایل: 15 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت هشتم): زیارت ؟؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در باب دوازدهم از صحیفه تثنیه تورات مقدس، ساختن هرگونه تمثال، ستون، بقعه، صحن، بارگاه، آستان، گنبد، ضریح یا هرگونه معماری دیگر، به هر بهانه ای، صریحا “حرام” اعلام گشته است. تورات مقدس در همان فصل طی حکمی به بنی اسرائیل دستور “نابود کردن” هرگونه بنا با آن مشخصاتی که در فوق آمد را ابلاغ نموده است! حال سوال اینجاست که پس چگونه فرقه های تشیع و بخشی از اهل سنت ساخت اینگونه بناها را به بهانه “زیارت” بر خود مجاز شمرده اند؟! به راستی آیات قرآن کریم پیرامون این مهم چه رهنمودهایی را ارائه کرده است؟؟ قسمت هشتم از مجموعه گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی این موضوع می پردازد:

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 33 دقیقه

حجم فایل: 14.5 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت هفتم): روح القدس، حق و کلمه وحی

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت هفتم از پادکستهای “بسوی نور” به بررسی این سوال می پردازد که چرا کلام انسانیت نمی تواند مصدر و ماخذ هدایت ابنا بشر باشد! در این گفتگو دو ویژگی اساسی کلمه مقدس وحی نسبت به “ایدئولوژیهای انسانی” با استشهاد از آیات قرآن مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود که ملاک سعادت و هدایت ابنای بشر “انحصارا” در متن زنجیره مقدس وحی (از تورات تا قرآن) قرار گرفته است

 پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 23 دقیقه

حجم فایل: 9.7 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت ششم): شفاعت؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت ششم از پادکستهای “بسوی نور” به بررسی آیات متعددی پیرامون مساله شفاعت از قرآن کریم می پردازیم. با استشهاد از آیات صریح قرآن کریم خواهیم دید، کسانیکه در گمان باطل خود اسامی ساخته اند و آنها را شفیع روز قیامت خود می پندارند یا پیامبران الهی را تا مقام “شافعین روز قیامت” بالا برده اند، اساسا در جهل و بی خبری نسبت به متن مقدس آیات قرآن بسر می برند و در صورت عدم تصحیح و تغییر این باور انحرافی، مرتکب شرک نسبت به الله پادشاه روز قیامت گردیده اند

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 15 دقیقه

حجم فایل: 7.5 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت پنجم): معصومیت ؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت پنجم از پادکستهای بسوی نور با سوالی ساده اما بسیار اساسی آغاز می گردد و آن از این قرار است که “آیا معصومیت، بویژه معصومیت انبیاء، تعریف و مفهومی مبتنی بر متن مقدس کلمه وحی قرآن کریم است؟ یا یک فرضیه باطل و انسان ساخته است که آیات قرآن کریم و کتب مقدس من قبل آن، چنین فرضیه ای را صریحا ابطال و رد نموده اند!؟”

پادکست (فایل صوتی) این قسمت را از اینجا دانلود نمایید

در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 20 دقیقه

حجم فایل: 9.4 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت چهارم): اسامی که ما و آبا و اجدادمان ساختیم؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت چهارم از گفتگوهای صوتی بسوی نور به بررسی متن مقدس کلمه وحی قرآن کریم می پردازیم تا ببینیم آیا مجوزی برای تکریم “اسامی خودساخته” و “از آبا و اجداد به ارث رسیده” توسط قرآن کریم صادر شده است یا خیر؟

 برای دانلود پادکست (فایل صوتی) این قسمت فقط از اینجا اقدام کنید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

 مدت برنامه: 18 دقیقه

حجم فایل: 9 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت سوم): وسیله

بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت سوم از مجموعه گفتگوهای بسوی نور پیرامون قرآن و کتب من قبل، آیه 35 سوره مائده مورد بررسی قرار میگیرد تا نشان داده شود که چگونه عده ای با تحریف عمدی معنای کلمه “وسیله” در این آیه، تلاش میکنند تا سبیل توحیدی دستورات وحی را به ناکجا آباد شرک بکشانند. در این گفتگو بار دیگر خواهیم دید که قرآن کریم هیچگونه مجوزی را مبنی بر “وسیله قرار دادن بندگان الله”- به هر نوع و شیوه ای- صادر نفرموده است:

 برای دانلود پادکست (فایل صوتی) این قسمت فقط از اینجا اقدام کنید

 در صورت لزوم لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 18 دقیقه

حجم فایل: 8.8 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت دوم): آنها صدای ما را می شنوند؟؟

 بسم الله الرحمن الرحیم

در قسمت دوم از سری گفتگوهای بسوی نور پیرامون قرآن و کتب من قبل، آیه 169 سوره آل عمران مورد بررسی قرار میگیرد تا نشان داده شود که تحریفات و انحرافات شرک آمیز تنها در سایه شوم دیدگاه خوشه چینانه به آیات قرآن کریم بوجود می آیند و چنانچه آیات قرآن با نگاهی موضوعی و همه جانبه مورد بررسی قرار بگیرند، خواهیم دید که هیچگونه مجوزی در قرآن مبنی بر خواندن و دعا بردن بسوی غیر الله صادر نشده است:

برای دانلود پادکست (فایل صوتی) فقط از اینجا اقدام کنید

در صورت لزوم: لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 13 دقیقه

حجم فایل: 6 مگابایت

والسلام

بسوی نور (قسمت اول) : دعا و مدد از غیر الله؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم

شرک تنها گناهی است که به شهادت آیات 116 و 48 سوره نساء هرگز و بهیچوجه توسط خالق آسمانها و زمین در روز قیامت بخشیده نخواهد شد. پس بر آن شدیم که اولین قسمت از مجموعه گفتگوهای “بسوی نور” را به بررسی آیاتی چند از قرآن کریم پیرامون خواندن من دون الله و بویژه “مددخواستن از غیر الله” اختصاص دهیم. باشد که همه ما بیشتر در آیات قرآن و کتب من قبل تامل نماییم:

برای دانلود پادکست (فایل صوتی) فقط از این لینک اینجا  اقدام کنید

در صورت لزوم: لینک پشتیبان همان فایل

مدت برنامه: 19 دقیقه

حجم فایل: 9 مگابایت

والسلام